De Franchiseraad: hoe doe je dat als Franchisenemer?

22-05-2018 | franchisenemer, franchisenemersvereniging, franchiseraad, franchiserecht, Geen onderdeel van een categorie

Je collega-franchisenemers of je franchisegever vragen je of je deel wil uitmaken van de franchiseraad. Of misschien wil je uit jezelf graag je collega-franchisenemers vertegenwoordigen in de franchiseraad.

Met welke vraagstukken krijg je als lid van de franchiseraad te maken?

Denkbaar is dat je een beslissing moet nemen over het uitrollen van een andere franchiseformule door je franchisegever. Hierbij moet je onder andere de continuïteit, de ontwikkeling en het rendement van de huidige franchisevestigingen in ogenschouw nemen. Een ander voorbeeld is dat je afspraken moet maken over aanpassing van de franchiseovereenkomst en de verdeling van de opbrengst van internetverkoop.
Denk ook aan het geval dat je franchisegever voornemens is te reorganiseren of voornemens is te stoppen met franchise. Als gevolg daarvan onderhandel je over de resterende duur van de franchiseovereenkomsten en de waardebepaling van de franchiseondernemingen.
Stuk voor stuk thema’s die momenteel binnen diverse franchiseformules actueel zijn. Veelal gekoppeld aan een groot financieel belang voor zowel alle franchisenemers van de franchiseformule als de franchisegever.

Hoe doe je dat als franchisenemer en lid van de franchiseraad? Hoe vul je je rol effectief in en hoe neem je verantwoorde beslissingen?

En natuurlijk de basisvraag: wat is een franchiseraad eigenlijk?

In dit artikel geef ik praktische tips die je als franchiseraadslid kunt toepassen om je rol effectief in te vullen en verantwoorde beslissingen te nemen.


1. Wat is een franchiseraad?

In een franchiseraad vindt overleg plaats tussen de vertegenwoordigers van de franchisenemers en de vertegenwoordigers van de franchisegever over zaken die belangrijk zijn voor de franchisenemers, de franchisegever en de franchiseformule. De franchisenemers worden in de praktijk meestal vertegenwoordigd door twee of drie collega-franchisenemers.

Een franchiseraad wordt bij veel franchiseformules in het leven geroepen als de formule tien franchisenemers telt. Dit verschilt evenwel per franchiseformule en kan zeker ook bij minder dan tien franchisenemers.


2. Hoe doe je dat als franchisenemer en lid van de franchiseraad?

Als lid van de franchiseraad draag je extra bij aan de overlegstructuur binnen je franchiseformule. Veelal gaat het over onderwerpen van operationele aard, met het oog op hoe alle partijen zo effectief mogelijk kunnen ondernemen en samenwerken.

Zoals ik hierna zal toelichten kan het echter ook gaan over vraagstukken die vergaande verplichtingen en ingrijpende gevolgen hebben voor alle franchisenemers van de franchiseformule. Zoals herverdeling van rayons, verandering van de fee-structuur in combinatie met internetverkoop, een nieuwe franchiseformule van je franchisegever of afspraken over de waarde van de franchiseondernemingen.

Tips

  • Houd periodiek een vertrouwelijk overleg met enkel de franchisenemers van de formule. Zo weet je wat er bij alle franchisenemers speelt en kun je alle franchisenemers beter vertegenwoordigen tijdens een franchiseraad.
  • Geef terugkoppeling aan je collega-franchisenemers wat in een overleg met je franchisegever is besproken en bespreek de agenda van de volgende franchiseraad. Zo ben je beter voorbereid op het volgende overleg met je franchisegever.
  • Ga als franchisenemersvertegenwoordiging niet zonder schriftelijke instemming van je collega-franchisenemers akkoord met een plan of besluit van je franchisegever. Zo voorkom je dat je je collega-franchisenemers onbevoegd vertegenwoordigt. Hieronder leg ik uit waarom dit belangrijk is.

Waarom schriftelijke instemming van je collega-franchisenemers?
Een plan of besluit van je franchisegever kan vergaande verplichtingen en consequenties hebben voor de continuïteit en het rendement van de bedrijven van de franchisenemers. Pakt een besluit nadelig uit voor een collega-franchisenemer, dan kan hij of zij hierdoor schade lijden. Daar wil je als lid van de franchiseraad niet aansprakelijk voor worden gesteld.


3. Waarover voer je overleg in de franchiseraad?


In de franchiseraad kunnen zaken aan bod komen op het niveau van het beleid en de strategie, alsmede op het niveau van de uitvoering van plannen en operationele zaken.

Moet al het overleg met de franchisegever plaatsvinden binnen de franchiseraad? Nee, een franchisenemer kan over dergelijke onderwerpen ook buiten de franchiseraad een gesprek met de franchisegever aangaan.

 

Tips

  • Ga als franchisenemer altijd na of binnen de franchiseformule wel over alle relevante onderwerpen overleg plaats vindt. De overlegstructuur verschilt namelijk per franchiseformule.
  • Sta er als franchiseraadslid op dat er overleg plaatsvindt over de onderwerpen die direct of indirect van invloed zijn op de continuïteit en het rendement van de bedrijven van de franchisenemers. Franchisegevers onderkennen dit belang van de franchisenemers vaak wel. Echter komt het ook voor dat het lastig is alle belangrijke onderwerpen bespreekbaar te maken.
  • Aan welke onderwerpen kun je onder andere denken? Belangrijk zijn in ieder geval de begeleiding van de franchisenemers door de franchisegever, de distributiestrategie, de verkoopstrategie, het prijsbeleid van inkoop en verkoop, verkoop via internet, waardebepaling van de franchiseonderneming aan het einde van de franchiserelatie, veranderingen binnen de franchiseorganisatie en vernieuwing van de franchiseformule.
  • Wanneer er veranderingen gaan plaatsvinden binnen je franchiseformule of bij de organisatie van je franchisegever moet je extra alert zijn. Het komt voor dat in een franchiseraad door de franchisegever voorgenomen veranderingen worden besproken die zeer ingrijpend kunnen zijn voor de ondernemersvrijheid, de autonomie, de ontwikkeling, de continuïteit en het rendement van meerdere franchisenemers. Dit licht ik hieronder toe.

Een goed voorbeeld van een ingrijpende verandering is een franchisegever die voornemens is te reorganiseren, franchise af te bouwen of te stoppen met franchise. Als franchiseraadslid vraag je je in dat geval mogelijk af:
– Wat betekent dit voor de duur van de franchiseovereenkomsten met de franchisenemers?
– Welke vergoeding krijgen de franchisenemers voor hun franchiseondernemingen?
– Mogen de franchisenemers zelfstandig met eigen vestigingen en behoud van klanten verder?

Wil je meer lezen over waar je als franchisenemer op moet letten bij het sluiten en bij verandering van de franchiseovereenkomst? Daarover gaf ik uitleg en tips in mijn artikel: ‘Franchisenemer worden: 11 tips’.

Als advocaat heb ik diverse malen ervaren dat leden van de franchiseraad hun rol nog effectiever kunnen invullen door advies-, instemmings- en informatierechten nog beter te benutten. Mijn ervaring is ook dat door juridische toetsing van de te bespreken onderwerpen in het overleg met de franchisegever de continuïteit en het rendement van de franchisenemers nog beter valt te waarborgen. Daarbij komt een gepast begrip voor de continuïteit van de franchiseformule wel ten goede aan een efficiënt overleg met je franchisegever en aan het denken in oplossingen.
Hieronder vertel ik meer over de bevoegdheden van de franchisenemersvertegenwoordiging in de franchiseraad.


4. Wat zijn je bevoegdheden als franchiseraadslid?

De vertegenwoordigers van de zijde van franchisenemers zijn kritisch op de strategie en het beleid van de franchisegever en de uitvoering van de plannen binnen de franchiseformule. De franchisenemersvertegenwoordiging heeft in de franchiseraad, naar mijn mening, tot op zekere hoogte bevoegdheden nodig, zoals adviesrecht, instemmingsrecht en recht op informatie, om de franchisenemers goed te kunnen vertegenwoordigen.

Tips

  • Ga als franchiseraadslid altijd na of in de franchiseraad alleen overleg plaatsvindt en informatie wordt uitgewisseld of dat de franchiseraad ook adviezen mag uitbrengen en kan stemmen over het doorvoeren van plannen en besluiten van je franchisegever. Check ook of je alle relevante informatie ontvangt waarop de franchisegever een plan of besluit baseert. Die informatie heb je doorgaans nodig om een plan of besluit van je franchisegever goed te kunnen beoordelen.
  • Wil je dat een advies of een stemming over een plan of besluit daadwerkelijk nut heeft? Controleer hoe een franchisegever omgaat met je advies. Wat doet je franchisegever bijvoorbeeld met een negatief advies van de franchiseraad? Controleer ook of je als franchisenemersvertegenwoordiging in de franchiseraad een instemmingsrecht hebt en over welke plannen en besluiten je mag stemmen.
  • Check uiteraard ook de verdeelsleutel van de stemmen binnen de franchiseraad, want als franchisenemersvertegenwoordiging moet je in de meerderheid zijn wil een stemming nut kunnen hebben.

 

Lid van de franchiseraad 

In dit artikel gaf ik antwoorden met uitleg en tips op de vragen: Wat is een franchiseraad? En: Hoe doe je dat als franchisenemer?

De conclusie is dat je je rol als franchiseraadslid in het overleg met je franchisegever doordacht en effectief kunt invullen door middel van efficiënte communicatie, grondige voorbereiding en juridische toetsing. Zodat je nog beter juridisch verantwoorde beslissingen kan nemen ten aanzien van de continuïteit van de franchiseformule en de continuïteit en het rendement van de franchiseondernemingen van je collega-franchisenemers.

Over de auteur

Jorg van de Peppel
Franchiserechtadvocaat bij Pep Legal

Met mijn kennis en ervaring denk ik voor franchisegevers en franchisenemers in juridische oplossingen voor hun franchiserecht vraagstukken. 

Over de auteur

Jorg van de Peppel
Franchiserechtadvocaat bij Pep Legal. 

Met mijn kennis en ervaring denk ik voor franchisegevers en franchisenemers in juridische oplossingen voor hun franchiserecht vraagstukken.