De afspraken die je als franchisegever en franchisenemer met elkaar maakt leg je vast in de de franchiseovereenkomst. Een non-concurrentiebeding maakt in veel gevallen onderdeel uit van de franchiseovereenkomst.

Heb je een vraag over een non-concurrentiebeding in een franchiseovereenkomst? Pep Legal ondersteunt bedrijven in een franchiseconstructie bij vraagstukken over dit onderwerp.

Je bedrijf, je belangen en je plannen staan voorop. De franchise advocaat verdiept zich graag in je vraagstuk over het non-concurrentiebeding.

Specialist in franchiserecht

Specialistische rechtshulp voor franchise gerelateerde vraagstukken.


Duidelijk advies

Verduidelijken van de rechtspositie en jouw juridische vraagstukken.

Denken in oplossingen

Met jou proactief nadenken over pragmatische oplossingen.

Concurrentie-beding / relatie-beding: hoe Pep Legal je kan helpen

De franchiseadvocaat gaat graag met je in gesprek en stelt je vragen over je bedrijf en belangen. Op basis van wat je vertelt, brengt de franchiseadvocaat je belangen en je rechtspositie in beeld. Dit doet de franchiseadvocaat door de specialistische kennis van het franchiserecht en contractenrecht, inventiviteit en ervaring toe te passen op je situatie.

Franchise concurrentie-beding vraag

De franchiseadvocaat maakt voor je inzichtelijk wat je belangen en juridische vragen zijn ten aanzien van het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst.

De franchiseadvocaat bespreekt met je hoe – zo mogelijk en desgewenst – je juridische vraagstukken kunnen worden aangepakt en kansen kunnen worden benut. Naar aanleiding van je antwoorden op de vragen past de franchiseadvocaat de dienstverlening aan op je specifieke situatie.

Waar de franchiseadvocaat je bij kan ondersteunen

De franchiseadvocaat ondersteunt franchisegevers en franchisenemers frequent met beoordeling, advies en begeleiding bij:

  • de rechtsgeldigheid van de franchiseovereenkomst 
  • de rechtsgeldigheid van het non-concurrentiebeding in het franchisecontract
  • onderhandelen op franchiseraad-niveau over aanpassing van het franchise-non-concurrentiebeding
  • de mogelijkheden van contractsbeëindiging 
  • de overtreding van het non-concurrentiebeding en mogelijke boetes
  • het voorkomen en voeren van gerechtelijke procedures betreffende het non-concurrentiebeding

Franchise & concurrentie-beding tijdens contract

Veel franchisecontracten bevatten een non-concurrentiebeding voor de duur van de franchiserelatie. Oftewel, tijdens de looptijd van de franchiseovereenkomst.

Als franchisegever is het met betrekking tot non-concurrentie-afspraken zaak te overwegen hoe je de continuïteit van de franchiseformule wil waarborgen. En hoeveel gebondenheid en toewijding je van de franchisenemers verlangt om op uniforme wijze zaken te doen. Dit in relatie tot het belang van de franchisenemers bij een stabiele en renderende basis voor hun bedrijf.

Als franchisenemer is het verstandig na te denken hoeveel ondernemersvrijheid je tijdens de franchiseovereenkomst nodig hebt, met het oog op de continuïteit en het rendement van je franchisevestiging. Denk in dit verband onder meer aan de inkoop van producten bij andere leveranciers dan de door de franchisegever aangewezen leveranciers.

Franchise & concurrentie-beding na afloop contract

Franchiseovereenkomsten bevatten doorgaans een non-concurrentiebeding of een non-relatiebeding voor franchisenemers voor de periode na afloop van de franchiserelatie. Ook wel genoemd: een ‘post-contractueel non-concurrentiebeding’, respectievelijk ‘post-contractueel non-relatiebeding’.

Voor franchisegevers en franchisenemers is het op het moment van het contracteren verstandig hier al over na te denken.

Dit is namelijk voor franchisegevers van belang voor de verdere ontwikkeling van de franchiseformule op lange termijn: blijft de vestiging met klantenkring verbonden aan de franchiseformule?

Terwijl voor franchisenemers een non-concurrentiebeding rechtstreeks invloed heeft op het voortbestaan van de eigen onderneming, het behoud van de klanten en het waarborgen van de privé-inkomsten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verhalen van franchise ondernemers over Pep Legal:

“Jorg heeft me heel goed begeleid naar een afscheid vanuit mijn franchise overeenkomst. Duidelijk, helder, praktisch en bereikbaar je belangen en je rechtspositie in beeld.”

klantbeoordeling: 9,2

“We hebben bereikt wat we wilden bereiken en dat binnen 10 dagen! Jorg is een topper en ben hem erg dankbaar voor zijn inzet!”

klantbeoordeling: 10

Lees meer verhalen van klanten hier:

Klanten beoordelen Pep Legal met:  9.5/10

Franchise advocaat: vertrouwensrelatie

Graag investeert Pep Legal in een vertrouwensrelatie met jou als franchiseondernemer of met jouw franchiseorganisatie. Zo mogelijk helpt de franchiseadvocaat van Pep Legal je met het tijdig en duidelijk vastleggen van de afspraken in de franchiseovereenkomst. Zoals met betrekking tot het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst.

Door de proactieve aanpak van Pep Legal weet je dat jouw juridische vragen op ieder gewenst moment adequaat worden behandeld.

Juridisch advies franchise & concurrentie-beding / relatie-beding

Individuele franchisenemers, collectieven van franchisenemers en franchisegevers die door Pep Legal zijn geholpen bij de beoordeling van de rechtsgeldigheid van het franchisecontract en bij vragen over het non-concurrentiebeding in de franchiseovereenkomst, consulteren Pep Legal met regelmaat over nieuwe juridische vragen.
Voor hen is Pep Legal de franchiseadvocaat en juridisch partner. 

Wat kan Pep Legal voor je doen?

Franchiserecht ondersteuning in 3 eenvoudige stappen

1   Vertel wat jouw franchiserecht advocaat voor je kan doen

» start direct

2   Opdracht & strategie

3   Bijstand door jouw persoonlijke specialist

Jorg van de Peppel – franchiseadvocaat

Heb je een franchise vraagstuk?

Bel  085 – 800 70 70