Franchiserechtadvocaat voor franchiseovereenkomst vraagstukken

franchiserecht advocaat

De Wet Franchise geeft invulling aan bepaalde rechten en plichten van de franchisegever en de franchisenemer. Van de Wet Franchise mag niet worden afgeweken ten nadele van franchisenemers. In de franchiseovereenkomst kunnen overigens wel diverse facetten van de franchisesamenwerking worden opgenomen waarover de Wet Franchise zwijgt.

De inhoud van de franchiseovereenkomst kan in belangrijke mate het zakelijk succes van franchisegever of franchisenemer bepalen. Dit komt doordat de afspraken in de franchiseovereenkomst een directe invloed hebben op de bedrijfsgroei, de ondernemersvrijheid, de flexibiliteit en de bedrijfscontinuïteit.

De franchisegever:
Als franchiseorganisatie (franchisegever) ontwikkel je een franchiseformule. Je geeft franchisenemers het recht om het zakelijke (franchise)concept te gebruiken. 

De franchisenemer:
Als franchisenemer contracteer je met een franchiseorganisatie. Dit om het recht te krijgen een franchiseonderneming te exploiteren op basis van de franchiseformule.

Franchiseovereenkomst advies

Pep Legal ondersteunt franchisegevers en franchisenemers bij tal van franchiseovereenkomst vraagstukken. Zoals het opstellen, aanpassen, checken en de beëindiging van de franchiseovereenkomst. Door die ruime ervaring weet je dat die franchiserecht kennis in jouw situatie kan worden toegepast op jouw specifieke vraag.

Vragen franchiseovereenkomst

Iedere franchiseovereenkomst kan andere onderwerpen bevatten. Vragen over de volgende onderwerpen komen vrijwel altijd terug:

 • franchisecontractspartijen
 • franchiseformule en recht van franchise en intellectuele eigendom
 • rayon (gebied) van franchisenemer
 • fee (vergoeding) structuur
 • duur franchiseovereenkomst
 • beëindiging franchiseovereenkomst
 • franchiseverplichtingen franchisegever
 • franchiseverplichtingen franchisenemer
 • ontwikkelen en aanpassen formule door franchisegever
 • non-concurrentiebeding
 • geheimhoudingsbeding
 • franchiseprivacy
 • koppeling franchisehandboek
 • indien van toepassing koppeling huur
 • geschillenregeling

Wil je meer weten over deze of andere onderwerpen, bel of mail dan naar franchiseadvocaat Jorg van de Peppel.

Ondersteuning franchiseovereenkomst

De franchiseadvocaat helpt frequent franchisegevers en franchisenemers met juridisch advies en begeleiding bij:

 • opstellen van de franchiseovereenkomst en andere specifieke franchisedocumenten
 • aanpassen/wijzigen van de franchiseovereenkomst, bijvoorbeeld vanwege veranderende regelgeving
 • beëindigen van de franchiseovereenkomst
 • non-concurrentiebeding en non-relatiebeding 
 • goodwillvergoeding 
 • voorkomen en voeren van gerechtelijke procedures over de franchiseovereenkomst

Franchiseovereenkomst advies in 3 eenvoudige stappen

1   Vertel wat de franchiseadvocaat voor je kan doen

» start direct

2   Opdracht & strategie

3   Bijstand door jouw persoonlijke specialist

Franchiserechtadvocaat bij vragen over de franchiseovereenkomst

Graag investeert Pep Legal in een vertrouwensrelatie met franchisegevers, franchisenemers en franchiseraadorganen. Hierdoor weet je dat Pep Legal gecommitteerd is jou bij verschillende juridische franchisevraagstukken te ondersteunen en mee te denken in oplossingen. 

Juridische ondersteuning bij de  franchiseovereenkomst

De franchiseadvocaat staat voortdurend diverse franchisegevers bij met betrekking tot het opstellen en aanpassen van de franchiseovereenkomst. Ook staat de franchiseadvocaat doorlopend franchiseraadorganen en (collectieven van) franchisenemers bij inzake uiteenlopende vragen over de franchiseovereenkomst.


specialist in franchiserecht

duidelijk advies

denken in oplossingen

Connect

Jorg van de Peppel – franchiseadvocaat

Hi, ik ben Jorg. Wat kan ik voor je doen?

Vertel wat ik voor je kan doen, stel je vraag of bel.

Heb je een franchise vraagstuk?

Bel  085 – 800 70 70

Connect met Pep Legal

 

LinkedIn
Connect met Pep Legal op Linkedin
Twitter
Connect met Pep Legal op Twitter
Contact
Telefoon: 085 – 800 70 70
Maandag – vrijdag:
9.00 tot 18.00u
Avond en weekend:
bereikbaar voor het plannen van een afspraak en voor urgente zaken.
Bezoekadres: Landgoed Leusderend (centraal in Nederland).