Disclaimer

 

1. Deze disclaimer is van toepassing op alle (externe) uitingen, waaronder reclame uitingen, alsmede het gebruik van die uitingen, van Pep Franchise Lawyer B.V. (ook wel Pep Legal), hierna: de “Uitingen”. Hieronder vallen onder meer de door Pep Legal geëxploiteerde website, alsmede door Pep Legal verzonden elektronische nieuwsberichten, blogberichten en nieuwsbrieven.

2. Via de Uitingen wordt algemene informatie verstrekt over Pep Legal, over juridische onderwerpen en over andere onderwerpen. Indien de Uitingen juridische onderwerpen betreffen wordt niet bedoeld of beoogd om juridisch advies en/of juridische begeleiding te verlenen voor een concrete situatie.

3. De informatie in de Uitingen wordt door Pep Legal nauwkeurig en met zorg gekozen en samengesteld, echter kan Pep Legal niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie in de Uitingen. De lezer, bezoeker en/of ontvanger van die informatie kan aan die informatie geen rechten ontlenen. De mogelijkheid bestaat altijd dat bepaalde informatie niet (meer) juist en/of volledig is. Pep Legal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van de verstuurde en/of aangeboden informatie, noch voor schade (in welke vorm dan ook), direct of indirect veroorzaakt door (het gebruik van) de informatie in de Uitingen.

4. Verwijzingen via de Uitingen naar websites, naar social media en/of andere (externe) bronnen (zoals hyperlinks) die niet door Pep Legal worden beheerd zijn slechts ter informatie voor de lezer, de bezoeker en/of de ontvanger opgenomen. Ook al is Pep Legal selectief met betrekking tot de (externe) bronnen waar naar wordt verwezen, Pep Legal houdt die (externe) bronnen niet bij en draagt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en/of enig ander aspect van die informatie. Pep Legal staat niet in voor de inhoud en het functioneren daarvan, ook niet voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden.

5. Op de website van Pep Legal rusten intellectuele eigendomsrechten, die exclusief toebehoren aan Pep Legal. Behoudens de wettelijke uitzonderingen, is het voor de bezoeker van de website, de ontvanger van de Uitingen en de gebruiker van de Uitingen niet toegestaan deze te verveelvuldigen, te distribueren, te verspreiden en/of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Pep Legal. Blogberichten en nieuwsberichten op de website van Pep Legal en op social media accounts van Pep Legal mogen uiteraard wel (onaangepast en met bronvermelding) worden gedeeld en geliket op social media, alsmede (onaangepast en met bronvermelding) via e-mail en via telefoon (waaronder smartphone) worden doorgestuurd.

6. Indien je informatie verzendt aan Pep Legal via e-mail, via telefoon (waaronder smartphone), via een formulier op de website van Pep Legal en/of via een andere wijze, dan is deze informatie niet beveiligd. Zoals in de Privacy verklaring is beschreven behandelt Pep Legal je persoonsgegevens wel met zorg. De Disclaimer is net als de Privacy verklaring te raadplegen op de website van Pep Legal.