Diensten

Welkom op de Pep Legal-diensten pagina. Hier vind je een overzicht van de praktijkgebieden.
Pep Legal heeft de praktijkgebieden laten uitgroeien tot wat voor de klanten van het kantoor waarde toevoegt.
Gericht op juridische oplossingen voor de franchiserecht vraagstukken van franchisegevers, franchiseraadorganen en franchisenemers.

» Franchiseovereenkomst advies

Pep Legal biedt juridische ondersteuning aan franchisegevers en franchisenemers bij het aangaan van de franchiseovereenkomst. Zij schakelen Pep Legal veelvuldig in om franchiseovereenkomsten juridisch te checken in relatie tot hun ondernemersplannen en zakelijke belangen. 

» Franchiseraad en franchisenemersvereniging 

Pep Legal biedt juridische ondersteuning aan overlegorganen in franchiseverband. Denk aan de franchiseraad en de franchisenemersvereniging. Pep Legal geeft strategisch advies aan de franchiseraad en zo nodig bijstand aan franchiseraad-organen in procedures.

» Reorganisatie & wijziging van franchiseformule

Een reorganisatie binnen de franchiseformule of een wijziging van de franchiserechtsverhouding kan ingrijpend zijn. Pep Legal adviseert en vertegenwoordigt franchisegevers en franchisenemers in dergelijke situaties.

» Franchiseorganisatie opzetten & structureren

Pep Legal biedt juridische ondersteuning aan franchisegevers bij het opzetten en structureren van de franchiseformule. Pep Legal biedt rechtshulp bij vragen over de continuïteit en de doorontwikkeling van de franchiseformule.

» Ondersteuning individuen & collectieven

Pep Legal biedt juridische ondersteuning aan franchisegevers, franchisenemers individeel en franchisenemerscollectieven om juridische geschillen op te lossen en te voorkomen. Indien nodig voert Pep Legal een kort geding, een bodemprocedure of een ander type rechtszaak.

» Franchiseovereenkomst beëindigen

Pep Legal biedt juridische ondersteuning aan franchisegevers en franchisenemers bij beëindiging van de franchiseovereenkomst. Zoals bij vernietiging; opzegging; ontbinding van de franchiseovereenkomst; en contractsbeëindiging met wederzijds goedvinden.

» Franchisebedrijf aankoop, verkoop & goodwill

Overnames in franchising en het verkopen van franchisebedrijven kennen specifieke aandachtspunten. Pep Legal biedt op franchising gerichte juridische bijstand. Zoals juridisch advies over de goodwill- en verkoopregeling in het franchisecontract en het organiseren van de bedrijfsoverdracht.

» Concurrentie- en relatiebeding in franchiseovereenkomst

Een concurrentiebeding kan verstrekkende gevolgen hebben voor de vrijheid van franchisenemers, en tegelijkertijd door franchisegevers wenselijk geacht worden. Pep Legal adviseert en procedeert over toepasselijkheid en conflicten omtrent concurrentie- en relatiebedingen.

» Franchisevestiging, investering & huurrecht 

Bij een franchisevestiging komen diverse zakelijke contracten kijken. Pep Legal biedt juridische ondersteuning bij de huur van een franchisevestiging en de afspraken over de investeringen met betrekking tot de bedrijfslocatie. 

» Franchisemerk & intellectuele eigendomsrecht

Een franchisemerk is essentieel voor de franchiseorganisatie. Pep Legal biedt ondersteuning bij de merkregistratie en (licentie)afspraken omtrent het merkgebruik.

» Masterfranchise & internationale franchise

Masterfranchise of expansie van de franchiseformule naar Nederland.
Pep Legal biedt juridische ondersteuning aan bedrijven die zich reeds met een franchisemerk in Nederland hebben gevestigd of actief willen worden in Nederland. 

Wat kan Pep Legal voor je doen?

Jorg van de Peppel – franchiseadvocaat

Heb je een franchise vraagstuk?

Bel op  085 – 800 70 70