De waarde van de franchise-voorovereenkomst

28-11-2018 | contractenrecht, franchisegever, franchisenemer, franchiserecht

Een franchise-voorovereenkomst is de overeenkomst waarin je als franchisegever en aspirant-franchisenemer (in de onderhandelingsfase) afspraken maakt over onder meer de uit te wisselen informatie voordat je beslist of je een franchiserelatie met elkaar aangaat.


De waarde van de franchise-voorovereenkomst

Als aspirant-franchisenemer zal je alvorens je start als franchisenemer zoveel mogelijk relevante informatie willen verzamelen over het franchiseconcept, de franchise-onderneming en een eventueel al geselecteerd vestigingspunt. 

Als franchisegever zal je in het kader van de werving van nieuwe franchisenemers kunnen openstaan voor die informatiewens van de aspirant-franchisenemer. Tegelijkertijd wil je als franchisegever de vertrouwelijke informatie, zoals met betrekking tot de franchiseformule, de leveranciers, de producten, de inhoud van de dienstverlening en de klanten, zoveel mogelijk geheimhouden zolang een ondernemer nog geen franchiseovereenkomst heeft ondertekend.

Het belang van de franchise-voorovereenkomst
Een franchise-voorovereenkomst kan uitkomst bieden. Hierin kun je namelijk als franchisegever en (aspirant-)franchisenemer vastleggen welke informatie wordt verstrekt, met welk doel, gedurende welke periode, en ten aanzien van welke partijen een geheimhoudingsplicht geldt.

Zo kan een franchise-overeenkomst van waarde zijn door de franchisegever de gewenste bescherming van vertrouwelijke informatie te bieden, waardoor de franchisegever bereid is aan de aspirant-franchisenemer de verlangde informatie te geven. Die informatie kan er voor de aspirant-franchisenemer aan bijdragen meer geïnformeerd en daarmee een meer verantwoorde beslissing te nemen over het al dan niet aangaan van de franchiserelatie.


De details in de franchise-voorovereenkomst

Franchise-voorovereenkomsten zie ik in mijn franchiserecht-praktijk in allerlei soorten en maten. Soms ook daarop lijkende documenten, zoals zogenoemde intentieverklaringen, geheimhoudingsverklaringen en zogenoemde N.D.A.’s (non-disclosure-agreements).


Om juridisch verantwoorde beslissingen te nemen, is het zaak dat je als franchisegever en als aspirant-franchisenemer kritisch bent op de inhoud van dergelijke documenten. 

Het gaat daarbij om de details.

Dit licht ik toe aan de hand van vier praktijkvoorbeelden:

  • Wat als de aspirant-franchisenemer de afspraken in de voorovereenkomst niet nakomt? Neem als als franchisegever een duidelijke sanctie-regeling op. Dit mede in het belang van geheimhouding van de vertrouwelijke informatie. 

  • Wat als je als aspirant-franchisenemer al in de voorovereenkomst wordt verplicht om een franchiserelatie aan te gaan. Daar wil je dan nog niet mee instemmen. Op het moment van ondertekenen moet je nog informatie verzamelen en moet je je nog een oordeel vormen of je je wel wil aansluiten als franchisenemer bij de desbetreffende franchiseformule.

  • Wat als je als franchisegever een strategische locatie/vestigingspunt van bijzondere waarde hebt geselecteerd waarover je de franchisenemer wil informeren? Overweeg het nut van een (redelijk) non-concurrentiebeding om meer zekerheid te creëren van het behoud van het vestigingspunt. 

  • Wat als je als aspirant-franchisenemer een non-concurrentiebeding moet accepteren in de voorovereenkomst? Als aspirant-franchisenemer wil je waarschijnlijk de vrijheid behouden om op korte termijn franchisenemer te worden bij een andere formule, of onafhankelijk een bedrijf te exploiteren. Check daarom de omvang en de rechtsgeldigheid van het non-concurrentiebeding, onder meer met het oog op je ondernemersvrijheid in de toekomst.


Een uitgebalanceerde franchise-voorovereenkomst kan tegemoet komen aan de belangen van beide partijen en kan tegelijkertijd een juridisch verantwoorde basis bieden voor constructieve informatie-uitwisseling in de onderhandelingsfase.

Over de auteur

Jorg van de Peppel
Franchiserechtadvocaat bij Pep Legal

Met mijn kennis en ervaring denk ik voor franchisegevers en franchisenemers in juridische oplossingen voor hun franchiserecht vraagstukken. 

Over de auteur

Jorg van de Peppel
Franchiserechtadvocaat bij Pep Legal. 

Met mijn kennis en ervaring denk ik voor franchisegevers en franchisenemers in juridische oplossingen voor hun franchiserecht vraagstukken.